Kontakti

Xella Polska Sp. z o. o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 WARSZAWA
Polska

NIP 5252422430
REGON 141349443
KRS 0000303162
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 358 288 000,00 PLN
Tel: +48 22 573 20 00
Fax: +48 22 573 20 70

www.ytong-silka.pl

Kontakti:
Marek Werner
Export Manager
mob. +48 601 876 594
e-mail: marek.werner@xella.com