Zīmogs

Xella Polska sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-175 Warszawa


NIP 5252422430
REGON 141349443
KRS 0000303162
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 288 288 000,00 PLN
Tel: +48 22 573 20 00
Fax: +48 22 573 20 70

www.ytong-silka.pl