Ytong Interio - jauna telpiskā dimensija

Ytong Interio

Telpiskā dalījuma papildu elementi veicina lietotājam draudzīga interjera veidošanu. Pamats tam ir iespēja piemērot telpu savām vajadzībām. Saistoši veidota apbūve, savienojumi, vai starpsienas izmaina vienkāršu iekštelpu, padarot to par Tavu oāzi. Unikālai iekštelpai ir nepieciešami unikāli risinājumi. Ytong Interio - jauna telpiskā dimensija.

Vieglums

JaunieYtong Interio bloki – tā ir viegla un izturīga alternatīva reģip-ša plākšņu sienai.

Viena no svarīgākajām starpsienu īpašībām ir to svars, kas tiek pār-nests uz pārsegumu. Ytong Interio bloki – tas ir solis pretim pārse-gumu un ēkas konstrukciju slodžu samazināšanai.Ytong Interio bloki, kas ir veidoti no šūnbetona modifikācijas PP3/0,5 un kuru bie-zums ir 115 mm, augstums 399 mm, nozīmē aptuveni 10–15% mazāku slodzi uz pārsegumiem, salīdzinājumā ar parasti izmantota-jiem 600-tās modifikācijas blokiem, nemaz nepieminot tik smagus materiālus kā silikāti vai keramika. NoYtong Interio blokiem veidotās sienas ir lieliski piemērotas ēkās ar atšķirīgu pārsegumu konstrukciju, tajā skaitā koka konstrukciju, kur slodze bieži vien ir noteicošais fak-tors sienu materiālu izvēlē.

Izpildījuma vienkāršība

Ytong Interio bloki ievērojami atvieglo sienu celtniecību. Šo blo-ku nozīmīgākās īpašības ir šādas:

  • šūnbetona Ytong PP3/0,5 atvieglotā versija;
  • liels izmērs (599 x 399 mm,) kas samazina elementu patēriņu uz m2;
  • savienošana pēc sistēmas „spunde - grope” principa - vertikālās šuves netiek aizpildītas ar līmi;
  • vienkārša un parocīga celtniecība;
  • ļoti īss montāžas laiks;
  • iespēja brīvi veidot iekštelpu.

Elementu augstums 399 mm, sa-vienošana pēc sistēmas „spunde – grope” principa un apstrādes vieg-lums ļauj Ytong Interio bloku mūrēšanu veikt vēl ātrāk, nekā izmantojot tradicionālos materiālus un darbs ir ievērojami vienkāršāk paveicams, nekā būvējot no citiem materiāliem – ķieģeļiem, blokiem vai izmantojot sausās apbūves sis-tēmas.

Ytong Interio bloki ir arī pirmie – vienīgie elementi no šūnbetona, kas paredzēti starpsienu mūrēšanai un ir aprīkoti ar sistēmu „spunde – grope”. Tas nozīmē vēl augstāku darba komfortu, mazāku līmes patēriņu un vēl ātrāku starpsienu celtniecību.

Sienu veidošana no Ytong Interio blokiem notiek piecas reizes āt-rāk nekā sausās apbūves sistēmas. Starpsienām no Ytong blokiem nav nepieciešama tērauda profilu mon-tāža un piegriešana, vai minerālvates plākšņu ieklāšana. Ytong Interio - tas ir laika un naudas ietaupījums.