Instalācijas

Instalācijas

Ytong bloku sienās instalācijas darbi ir vienkārši un nav darbietilpīgi.

Atveres zem apmetuma esošajām ligzdām urbjam ar speciāla, plakana urbja palīdzību.

Instalācijas

Pēc tam, kad uzsienas ir uzzīmēta instalācijas izvietojuma līnija, ar kaltu uz Ytong blokiem izveidojam sliedes.

Tas tev palīdzēs - taisnu līniju
Lai atvieglotu darbu un izveidotu taisnu līniju, pie sienas piesitam dēli un blakus tam virzām kaltu.

Sliedēs piesitam ar naglām patronus (skavas tulk.) vadiem. Pēc tam velkam kabeli un nostiprinām to patronos (skavās tulk.). Iepriekš izurbtos atvērumos liekam ligzdas.