Ytong augšējā stendere

Sąramos Augšējā stendere

Augšējās stenderes ir nesošie vai pašnesošie elementi, kuri kalpo logu un durvju atvērumiem iekšējās un ārējās sienās.

Ytong piedāvā dažus risinājuma veidus.

Ytong augšējā stendere

Pirmais veids ir augšējās stenderes panelis Ytong YN, vai gatavas augšējās stenderes. Tie ir patstāvīgi nesošie elementi, kuri paredzēti līdz 175 cm platu atvērumu pārsegšani.

YTONG augšējā stendere

Ytong augšējās stenderes tiek uzstādītas uz sienas uz plāna maisījuma, simetriski virs pārklājamā atvēruma. Minimālais atbalsts sasniedz 20 vai 25 cm uz sienas un ir atkarīgs no pārklājamā atvēruma lieluma.

YTONG augšējā stendere

Tas tev palīdzēs - Uzraksts Ytong

Gatavu Ytong augšējo stenderu elementu montēšanas laikā pievērsīsim uzmanību, vai tie ir pareizi novietoti – uzraksts Ytong uz elementa nedrīkst būt apgriezts.

YTONG augšējā stendere

Platāku atveru, pat līdz 240 cm platu, pārsegšanai paredzētas apvienotas augšējās stenderes Ytong VF. Atkarībā no mūra platuma augšējās stenderes tiek liktas pa vienai vai divas kopā. Jāatceras par vertikālo salaidumu veidošanu un par balstiem vidējā daļā, ja atvērums ir liels. Ytong YF priekšrocība ir to montāžas vieglums un ātrums.

Augšējās stenderes var tikt izgatavotas rieši uz celtnes. Šim mērķim tiek izmantotas U Ytong formas.

U formas tiek izliktas uz iepriekš sagatavota montāžas paliktņa. Tā funkcijas lieliski izpildīs dēlītis, kas piekļauts bloku slāņa augšējai daļai. Ja atvērumi lielāki, dēli vajadzētu atbalstīt ar, piemēram, stiprinājumiem, tā, lai izlietā augšējā stendere nesaliektos.

Uz šādā veida izgatavota tiltiņa U Ytong formas tiek mūrētas viena pie otras, bet vertikālās atstarpes starp tām tiek piepildītas ar plānu mūrēšanas maisījuma Ytong slāni.

YTONG augšējā stendere

Šādi sagatavotas formas iekšējo daļu vajag attīrīt un pirms betonēšanas samitrināt ar ūdeni.

U formās ievietojam siltumizolācijas slāni no minerālvates vai stiropāna. Jāatceras, ka siltumizolācija jānovieto tuvāk ārējai daļai.

Ja augšējās stenderes augstums nav 20 vai 25 cm, U formas tiek veidotas no Ytong blokiem, kas ir 7,5 cm biezi nepieciešamajm izmēram.  

Pēc tam tajā liekam aprīkojumu un visu piepildām ar betonu.

Ytong U formas lietošana veidņos atļauj veikt sevišķi noslogoto pārsedzi.